:: Životní prostředí :: Rusová :: Loučná

Aktuálně:

logo kampaně Velká výzva

Dopady projektu Větrné elektrárny Rusová

Na základě provozu VE budou dosaženy pozitivní efekty ochrany životního prostředí a celosvětového klimatu, v první řadě úsporou fosilních paliv a zamezením vzniku škodlivých skleníkových plynů při spalování. VE v Rusové budou produkovat asi 80 krát více energie během očekávané doby životnosti 20 let, než je potřeba pro jejich výrobu a odstranění. VE vyrobí za rok asi 12,5 mil. kWh proudu. Tím bude pokryta spotřeba proudu asi 4 000 domácností.

Díky výrobě proudu z větru budou ušetřeny tisíce tun uhlí, redukovány životnímu prostředí a částečně zdraví škodlivé emise oxidu uhličitého (CO2), oxidu siřičitého (SO2), poletavého prachu, kysličníky dusíku (NOx) a těžké organické látky (VOC). Kromě toho se zabráněním výše uvedených emisí zastaví následné chemické reakce jako např. redukovaný vznik ozonové díry, která může přispět k "letnímu smogu" v Německu a Čechách.

Celkové úspory uhlí nahrazením elektřiny vyrobené v uhelných elektráránách elektřinou vyrobenou ve VF Rusová od zahájení provozu v tunách (vagónech)

Platné k 28.2.2017

uhlí

vagóny uhlí

123 685 t

2 425 ks

Celkové emisní úspory větrné farmy Rusová od zahájení provozu v tunách

Platné k 28.2.2017

Oxid uhličitý - CO2

Poletavý prach

Oxidy dusíku - NOx

Oxid siřičitý - SO2

Těkavé organické látky

152 586,22 t

21,60 t

260,46 t

282,05 t

19,85 tPro představu o ročních úsporách, zobrazujeme pro výše uvedené 3 VE redukční potenciál.
 Usporný potenciálOceňovací základ
CO2:15.097 t1,208 kg / kWh
Prach:2,14 t0,2 g / kWh
Oxidy dusíku25,77 t2,10 g / kWh
Oxid siřičitý27,91 t2,20 g / kWh
Těžké organické látky1,96 t0,2 g / kWh