:: O společnosti :: Projekty :: Obnovitelné zdroje :: Životní prostředí

Aktuálně:

logo kampaně Velká výzva

Den otevřených dveří

Termín: sobota 11.června 2011 od 10:00 do 16:00

Místo: Farma větrných elektráren Rusová - Podmileská výšina

GPS: 50°26'47.973"N, 13°9'52.097"E

Po roce znovu zveme všechny zájemce o větrnou energii na den otevřených dveří naší farmy větrných elektráren Rusová, který připravujeme u příležitosti Světového dne větru (15.6.) - Global Wind Day. Tato celorepubliková akce pořádaná Českou Společností pro Větrnou Energii se uskuteční v rámci oslav dne větru ve 25 zemích po celém světě, které jsou organizovány ve spolupráci European Wind Energy Association ( Evropské asociace pro větrnou energii ) a Global Wind Energy Council ( Celosvětové rady pro větrnou energii ).

Na místě budete mít možnost mimo jiné nahlédnout jak do elektrárny naší společnosti - NORDEX N80, tak i do elektrárny firmy ecoenerg Windkraft - Enercon E-82. Firma ecoenerg Windkraft pořádá den otevřených dveří nedaleko (příjemná několikaminutová procházka, nebo lze přejet autem). Dále bude možné s námi podebatovat či si odnést malé informační letáky. Návštěvou naší farmy Rusová (VE s druhým největším nominálním výkonem v ČR - 2,5 MW) a farmy společnosti ecoenerg Windkraft - farma Kryštofovy Hamry (největší farma VE v ČR), poznáte lokalitu s největším počtem instalovaných větrných elektráren v ČR ( celkem 24 VE o celkovém instalovaném výkonu 49,5 MW ).

Z technických a bezpečnostních důvodů nebude možná prohlídka gondoly větrné elektrárny, přístupné budou přízemní prostory elektrárny.

Pozvánka ČSVE, kde jsou uvedeny všechny větrné parky pořádající den otevřených dveří k nahlédnutí zde.