:: Životní prostředí :: Rusová :: Loučná

Aktuálně:

logo kampaně Velká výzva

Dopady projektu Větrné elektrárny Loučná

Na základě provozu VE budou dosaženy pozitivní efekty ochrany životního prostředí a celosvětového klimatu, v první řadě úsporou fosilních paliv a zamezením vzniku škodlivých skleníkových plynů při spalování. VE v Loučné budou produkovat asi 80 krát více energie během očekávané doby životnosti 20 let, než je potřeba pro jejich výrobu a odstranění. VE vyrobí za rok asi 3,2 mil. kWh proudu. Tím bude pokryta spotřeba proudu asi 1 070 domácností.

Díky výrobě proudu z větru budou ušetřeny tisíce tun uhlí, redukovány životnímu prostředí a částečně zdraví škodlivé emise oxidu uhličitého (CO2), oxidu siřičitého (SO2), poletavého prachu, kysličníky dusíku (NOx) a těžké organické látky (VOC). Kromě toho se zabráněním výše uvedených emisí zastaví následné chemické reakce jako např. redukovaný vznik ozonové díry, která může přispět k "letnímu smogu" v Německu a Čechách.

Celkové úspory uhlí nahrazením elektřiny vyrobené v uhelných elektráránách elektřinou vyrobenou ve VF Loučná od zahájení provozu v tunách (vagónech)

Platné k 28.2.2017

uhlí

vagóny uhlí

36 176 t

709 ks

Celkové emisní úspory větrné farmy Loučná od zahájení provozu v tunách

Platné k 28.2.2017

Oxid uhličitý - CO2

Poletavý prach

Oxidy dusíku - NOx

Oxid siřičitý - SO2

Těkavé organické látky

44 629,22 t

6,32 t

76,18 t

82,50 t

5,81 tPro představu o ročních úsporách, zobrazujeme pro výše uvedené 3 VE redukční potenciál.
 Usporný potenciálOceňovací základ
CO2:3.900 t1,208 kg / kWh
Prach:0,55 t0,2 g / kWh
Oxidy dusíku6,6 t2,10 g / kWh
Oxid siřičitý7,14 t2,20 g / kWh
Těžké organické látky0,5 t0,2 g / kWh